GEO ENG
www.georgejandieri.ge
 
 

ბიოგრაფია

განათლება და სამეცნიერო ხარისხები. გიორგი ჯანდიერმა 1966 წელს  ოქროს მედლით დაამთავრა ქ.თბილისის 55-ე საშუალო სკოლა. იმავე წელს ჩააბარა  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თეორიული ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1971 წელს თეორიული ფიზიკის სპეციაობით. 1978 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია რადიოფიზიკის სპეციალობით. 1979 წელს  სსრკ უმაღლესმა საატესტაციო კომისიამ გ.ჯანდიერს მიანიჭა ფიზიკა მათემატიკის  მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1989 წელს უკრაინაში, ხარკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია  რადიო ფიზიკა-პლაზმის  ფიზიკის სპეციალობით. ამ სამეცნიერო საბჭოს  პრესტიჟულობას განაპირობებს ის, რომ მის მუშაობაში აქტიურად მონაწილეობდა ცნობილი ფიზიკოსი-თეორეტიკოსი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლევ ლანდაუ. 1990 წელს საბჭოთა კავშირის უმაღლესმა საატესტაციო კომისიამ მას მიანიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი და უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის  წოდება, ხოლო  1991 წელს  პროფესორის წოდება.
Diploma of Candidate of Physics and Mathematics Sciences FM # 007649,
The Highest Certification Committee of the USSR, Moscow, USSR, February 1979
Diploma of Doctor of Physics and Mathematics Sciences, DT # 005461
The Highest Certification Committee of the USSR, Moscow, USSR, January 1991 
Diploma of Chief Scientist, CH # 072015
The Highest Certification Committee of the USSR, Moscow, USSR, September 1991 
Diploma of Full Professor, PR # 020597
The Highest Certification Committee of the USSR, Moscow, USSR, January 1993  

IEEE Senior Member

ACHEVEMENT AWARD, WORLDCOMP’15

Visiting Professor, Senior researcher at VSB – Technical University of Ostrava, 15.01.2019 – 15.07.2019, Ostrava, Czech Republic. The ESF in „Science without borders“ project # CZ.02.2.69/0.0./0.0./16_027/0008463 within the Operational Programme Research, Development and Education. The Ministry of Education, Youth and Sports: by the National Program of Sustainability (NPU II) project „IT4 Innovations excellence in science - LQ1602“. logo in europ

ISA Society Georgia

Gold Medal

Europe        George Jandieri

PATENTS

სამეცნიერო მოღვაწეობა. 1995 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის სრული პროფესორია და ენერგეტიკის ფაკულტეტზე კითხულობს ლექციების კურსს ზოგად ფიზიკაში. 1971-1995 წლებში იგი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელია, 1995-2005 - წამყვანი მეცნიერ-ტანამშრომელია, ხოლო 2006 წლიდან დღემდე კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელია. გ. ჯანდიერი დაარსებიდან  (1990 წ) 2009 წლამდე  ნაყოფიერად მოღვაწეობდა ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც დაარსა რადიოფიზიკა-პლაზმის  ფიზიკის კათედრა. იგი იყო ამ უნივერსიტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის მოწვეული სრული პროფესორი და ხელმძღვანელობდა  მოდულს “რადიოფიზიკა”.
წევრობა. 1995 წელს  აირჩიეს საქართველოს ეკოლოგიის  მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. 2015 წელს აირჩიეს ამერიკის რადიოფიზიკოსთა  საზოგადოების (IEEE Senior Member)  უფროს წევრად, 1999-2005 წლებში ევროპის სამეცნიერო საზოგადოების INTAS-ის ექსპერტია, 2012 წლიდან დღემდე ევრო ექსპერტი. 2002 წლიდან იგი ამერიკის ელექტროდინამიკის  აკადემიის წევრია (კემბრიჯი, მასაჩუსეტის შტატი). 2003-2005, 2012-2013 წლებში იყო იტალიის სამეცნიერო პროექტების ექსპერტი და 2005 წელს მას მიანიჭეს  უმაღლესი კატეგორიის  საერთაშორისო ექსპერტის წოდება. გ ჯანდიერის გვარი შესულია “ვინ ვინ არის ელექტრომაგნეტიზმში” ბიბლიოგრაფიულ წიგნში. 1998 წელს იგი აირჩიეს “ვინ ვინ არის მსოფლიოში” (ლონდონი, კემბრიჯის უნივერსიტეტი) გენერალური დირექტორის (N.S. LAW) მოადგილედ ევროპაში. დაჯილდოებულია  ამ ორგანიზაციის  დიპლომებითა და მედლით.
პუბლიკაციები. იგი ავტორია 2 მონოგრაფიის: “Турбулентность в нейтральном и проводящем слоях атмосферы” (1999 წ) და “Рассеяние и излучение волн в хаотически нестационарных средах” (1999 წ). გ. ჯანდიერს გამოქვეყნებული აქვს 300-დე სამეცნიერო ნაშრომი რეფერირებად და რეცენზირებად საზღვარგარეთის სამეცნიერო ჟურნალებში და საერთაშორისო კონფერენციების მასალებში.

ციტირების ინდექსი. 1138, h-index - 32.

სარედაქციო კოლეგია.  გ.ჯანდიერი  არის სამეცნიერო ჟურნალის
Journal of Applied Science and Research http://scientiaresearchlibrary.com/journal-of-applied-science-and-research.php მთავარი რედაქტორი და რედკოლეგიის წევრი ჟურნალების:
IJMOT (International Journal of Microwaves and Optical Technology) www.ijmot.com  
International Journal of Computer & Information Technologies (IJOCIT)
http://www.ijocit.org/index.php/editorial-board
The Open Atmospheric Science Journal http://benthamopen.com/toascj/EBM.htm
Optics  http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=126   
American Journal of Remote Sensing
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=138    
World Science Journal of Applied Chemistry & Physics http://www.sciencejournal.org/acp/acp-edb.html
Journal of Atmosphere http://www.pakinsight.com/?ic=editorial-board&journal=94
რედაქტორი
Modeling, Simulation, and Visualization Methods
http://www.amazon.ca/Modeling-Simulation-Visualization-Methods-Arabnia/dp/1601322550  
Software Engineering Research and Practice
http://www.redberybooks.com/browse/book/TEC029000   
Embedded Systems and Applications http://www.bookbinnorthbrook.com/book/9781601322418
Scientific Computing http://www.villagebooks.com/book/9781601322388
იგი იყო მიწვეული რედაქტორი ამერიკული ჟურნალის “The Open Atmospheric Science Journal” სპეციალური გამოცემისა “Waves propagation in the upper atmosphere”, რომელიც მიეძღვნა ტალღების გავრცელების აქტუალურ საკითხებს ატმოსფეროს ზედა ფენებში (2010-2011 წ).                    
უცხოეთში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, რედკოლეგიის წევრი, და სექციის ხელმძღვანელი. 
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი:
Program Committee Member of the “2 nd World Congress on Physics” (WCP-2020), May 11-12, 2020, Paris, France
Member of Steering / Program Committee, CSCE’18 (The 2018 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing) Las Vegas, Nevada, USA, July 30 – August 2, 2018.
The 2017 World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing (CSCE’17). Member of Steering / Program Committee, CSC’17. Las Vegas, Nevada, USA, July 17-20, 2017.
16’th International Symposium on Microwave and Optical Technology (ISMOT 2017). Member of International Advisory Committee. Seoul, Korea, June 26-28, 2017.
WORLDCOMP’16 Congress Steering Committee, Las Vegas, Nevada, USA, July 25-28, 2016
WORLDCOMP’15, Steering Committee, Las Vegas, Nevada, USA, July 27-30, 2015
ISMOT 2015, Steering Committee, (15th International Symposium on Microwave and Optical Technology), Dresden, Germany, 29 June-1 July, 2015   2014APPEIC International Conference on Applied Electromagnetics, Bandung, Indonesia, 16 –18 December 2014.
WORLDCOMP’14, Steering Committee, Las Vegas, Nevada, USA, July 21-24, 2014
ISMOT 2013 International Advisory Committee, (14th International Symposium on Microwave and Optical Technology) Kuala Lumpur, Malaysia, October 28-31, 2013
WORLDCOMP’13, Steering Committee, Las Vegas, Nevada, USA, July 22-25, 2013
ISMOT-2011 Steering and Program Committees (13th International Symposium on Microwave and Optical Technology), Prague, Czech Republic, June 20-23, 2011
YASTED 2010, Steering Committee (The International Association of Science and Technology for Development USA) International Conference on Antennas, Radar and Wave Propagation, Cambridge, Massachusetts, USA, November 1-3, 2010
ISMOT 2009 International Advisory Committee, (12th International Symposium on Microwave and Optical Technology) New Delhi, India, December 16-19, 2009.
სექციების ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი:
Chair of the Special Session “Space, Propagation/Scattering and Measurements” PIERS 2017, Singapore, November 19-22, 2017.
WORLDCOMP’15, CSC’15, Las Vegas, Nevada, USA, July 22-25, 2013
14th International Symposium on Microwave and Optical Technology (ISMOT), October 28-31, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia
32th PIERS (Progress in Electromagnetics Research Symposium), Stockholm, Sweden, August 12-15, 2013
WORLDCOMP’13, CSC’13, Las Vegas, Nevada, USA, July 22-25, 2013
14th International Symposium on Microwave and Optical Technology (ISMOT), October 28-31, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia
WORLDCOMP’13, CSC’12, Las Vegas, Nevada, USA, July 16-19, 2012
31th PIERS (Progress in Electromagnetics Research Symposium), in Kuala Lumpur, Malaysia, March 27-30, 2012
ICISA 2011 (International Conference on Information Science and Applications), Jeju Island, Republic of Korea, 26-29 April, 2011
International Symposium ISMOT-2011 (13th International Symposium on Microwave and Optical Technology), Prague, Czech Republic, June 20-23, 2011
WORLDCOMP’10, International Conference on Scientific Computing (CSC’10) at the, Las Vegas, USA, July 12-15, 2010
YASTED (The International Association of Science and Technology for Development USA) International Conference on Antennas, Radar and Wave Propagation, Cambridge, Massachusetts, USA, November 1-3, 2010
27th PIERS’2010, Xi’an, China, 22-26 March, 2010
PIERS (Progress in Electromagnetics Research Symposium), Beijing, China, 23-27 March, 2009
5th IASTED (The International Association of Science and Technology for Development USA) International Conference on Antennas, Radar and Wave Propagation (ARP 2008), Baltimore, USA, April 16-18, 2008
2007 International Conference on Scientific Computing (CSC’07) at the WORLDCOMP’07 (The 2007 World Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied Computing),  Las Vegas, Nevada, USA, June 25-28, 2007


Web-page:
http://georgejandieri.ge/pageen.php?cat=2
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/george-jandieri/47/b00/873?trk=shareFB
EU Expert: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts?key=SeJw%2FPJ7XeE%3D
CORDIS: http://cordis.europa.eu/home_en.html ,     https://cordis.europa.eu/account/view_en
International Space Agency: http://internationalspaceagency.weebly.com/georgia.html

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ელექტრომაგნიტური ტალღების თეორია და მისი გამოყენება, რადიოფიზიკა, პლაზმის ფიზიკა, დისტანციური ზონდირება, გეოფიზიკა და ატმოსფეროს ფიზიკა.